Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2011

fleurdelilienne
11:00
6287 c879
coccolare
Reposted frombromba bromba viayourdesire yourdesire
fleurdelilienne
10:59
Chodź. Na herbatę. Na kawę. Na papierosa. Na film. Na łóżko. Na ciastko. Na kanapkę. Na kakao. Na czekoladę. Na pocałunek. Na przytulanie. Na mnie. Na seks. Na ciało. Na muzykę. Na deszcz. Na spacer. Na śnieg. Na rower. Na zdjęcia. Na chwilę. Na minutę. Na godzinę. Na zawsze.
Reposted fromlollipopporn lollipopporn viayourdesire yourdesire
fleurdelilienne
10:57
0954 c4e9
Reposted fromyourdesire yourdesire
fleurdelilienne
10:57
2623 8b9d
Reposted fromyourdesire yourdesire
fleurdelilienne
10:56
3418 e983
Reposted fromyourdesire yourdesire
fleurdelilienne
10:56
3531 fb86
Reposted fromyourdesire yourdesire
fleurdelilienne
10:56
3548 dfe8
Reposted fromyourdesire yourdesire
fleurdelilienne
10:56
3473 239e
Reposted fromyourdesire yourdesire
fleurdelilienne
10:56
Gold, white, rose.
fleurdelilienne
10:55
Chce się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Piękne smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób- to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci- jakby ktoś zlutował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceci, bezustannie buszujący w uczelniano- klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ja dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia tak, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy.
— J. Żulczyk 'Zrób mi jakąś krzywdę'
Reposted frompapillon papillon viayourdesire yourdesire

December 13 2010

fleurdelilienne
17:49
fleurdelilienne
17:49
7958 92a4
Reposted fromcoffeeorsex coffeeorsex
fleurdelilienne
17:45
9498 a3b1
fleurdelilienne
17:45
Reposted fromcoffeeorsex coffeeorsex
fleurdelilienne
17:45
Reposted fromvith vith viacoffeeorsex coffeeorsex

November 05 2010

fleurdelilienne
20:18
fleurdelilienne
20:14
fleurdelilienne
20:08
fleurdelilienne
20:01
fleurdelilienne
19:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl